รายละเอียดห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
Room & Facilities


ประเภทห้องพัก Room Type

ห้องเตียงเดียว Single Bedroom

ห้องเตียงเดียว Single Bedroom ประกอบด้วยโทรศัพท์ ทีวี ตู้เย็น Wifi และอื่นๆ มีอาหารเช้าทุกห้อง

ห้องเตียงคู่ Twin Bedroom

ห้องเตียงคู่ Twin Bedroom ประกอบด้วยโทรศัพท์ ทีวี ตู้เย็น Wifi และอื่นๆ มีอาหารเช้าทุกห้อง

ห้องสูท Suites

ห้องสูท Suites มีสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย ห้องนั่งเล่นพร้อมโทรทัศน์สี 22 นิ้ว ตู้เย็นขนาด 4.5 คิว โทรศัพท์ ห้องน้ำและห้องนอน ประกอบด้วยเตียงคู่ โทรทัศน์สี 32 นิ้วและห้องน้ำขนาดใหญ่ม ีอาหารเช้าทุกห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวก Facilities


ห้องจัดเลี้ยง&ห้องอาหาร

ทางโรงแรมมีห้องจัดเลี้ยง&ห้องอาหารที่กว้างขวาง ไว้รองรับงานเลี้ยงต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามหรือจองสถานที่กับทางโรงแรมได้โดยตรง

ลานจอดรถ

ทางโรงแรมมีสถานที่จอดรถกว้างขวาง ไว้สำหรับลูกค้าของทางโรงแรมทุกคนโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม